102

Tüm İş Yerleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında

30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanıp kademeli olarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU iş yerlerinde iş güvenliği önlemlerinin alınmasını zorunlu hale getirmiş ve önemli yaptırımları bulunmaktadır;

Bu kanundan doğan yükümlülükleriyle ilgili ÖDEMİŞ ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ olarak İşverenlerimizin yanındayız.

Firmamızla yapacağınız işbirliğiyle;

1-Öncelikli olarak yasal mevzuat kapsamında işvereni ve çalışanı koruma adına faaliyet göstererek yasalara karşı koruma sağlanmış olur.

2-Vicdani bir sorumluluk ve yasal zorunluluk olarak,çalışanların herhangi bir iş kazasına uğramaması için gerekli önlemler alınır.

3-Çalışanların yaptıkları işe ait (Radyolojik, fizyolojik, hematolojik ve biyokimyasal testlerle ) İşe giriş veya periyodik muayeneleri işletmemizde yapılarak çalışanların özlük dosyasında saklanması sağlanır.

4-İş güvenliği uzmanlarımız öncelikli olarak süratle iş güvenliğini tehlikeye sokabilecek tehlikeli durumları tesbit ederek gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

5-Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri tüm çalışanlara iş güvenliği uzman ve işyeri hekimlerimizce verilerek, çalışanlar sertifikalandırılır.

6-İşyerlerinde Risk değerlendirmesi ve acil eylem planları yapılarak uygulanması sağlanır.

7-Çalışanlarınız işyeri hekimimiz tarafından muayene edilerek var olan veya sonradan oluşabilecek rahatsızlıkları saptanıp,işlemler yapılır.İşyeri hekimlerimiz oluşabilecek meslek hastalıklarını riskini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapar.

OSGB Yetki Belgemiz