İş Güvenliği

İş Güvenliği

Çalışanların iş güvenliği uzmanı tarafından rehberlik, danışmanlık, risk değerlendirme, çalışma ortamı gözetimi, eğitim ve bilgilendirilmesini kapsar. 6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına …

Devamı
İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

Çalışanların işyeri hekimi tarafından rehberlik, danışmanlık, sağlık gözetimi ve sağlık ile ilgili eğitimlerini kapsar. 6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasında …

Devamı
Laminate Flooring

İlkyardım Eğitimi

18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı resmi gazetede yayınlanan İlkyardım Yönetmeliği madde 16`da; tüm kurum ve kuruluşlarda iş koluna göre istihdam edilen personelin %5`nin; ağır ve tehlikeli …

Devamı
House Renovation

Acil Eylem Planı

Tüm işverenler; ilkyardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden acil durum planları hazırlamak durumundadır İş Güvenliği Uzmanlığı …

Devamı
General Contracting

Risk Analizi

6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu'na göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde “ risk değerlendirme/ risk analizi ” yaptırılması zorunlu kılınmıştır. Risk analizi yaptırmayanlara …

Devamı
House Renovation

Sağlık Tarama

6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde işe girişte ve iş değişikliğinde sağlık muayenesi zorunlu kılınmıştır. Sağlık tetkiki yaptırılmayan her …

Devamı
Metal Roofing

Periyodik Kontrol

İş Yeri Ortam Ölçümleri ; İşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi, İşyeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi İşyeri Aydınlatma Ölçümü ve Haritası Çizilmesi İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem, Isı vb.) ...

Devamı
General Contracting

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ödemiş OSGB bünyesinde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan emekli sosyal İş müfettişleri firmanızda iş güvenliği uzmanlarımızla birlikte …

Devamı