Çalışma Süresi Hesapalama

Görevli Çok Tehlikeli Tehlikeli Az Tehlikeli
Uzman 40 dak/çalışan 20 dak/çalışan 10 dak/çalışan
Doktor 15 dak/çalışan 10 dak/çalışan 5 dak/çalışan

Diğer Sağlık Personeli(sadece çok tehlikeli işlerde)

Diğer Sağlık Personeli Personel Sayısı
10-49 çalışan 10 dak/çalışan
50-249 çalışan 15 dak/çalışan
250 ve üzeri çalışan 20 dak/çalışan